Фронтон
Фронтон 2
Высота по стене: 86 см
Ширина по потолку: 30 см
Цена: 1 847,00 руб.
Фронтон 4
Высота по стене: 55 см
Ширина по потолку: 40 см
Цена: 2 222,00 руб.
Фронтон 5
Высота по стене: 65 см
Ширина по потолку: 19,3 см
Цена: 1 113,00 руб.
Фронтон 6
Высота по стене: 238 см
Ширина по потолку: 26 см
Цена: 5 515,00 руб.